Die Media Analyse 1999

 

1999
Mo-Sa Ø 6-18 Uhr
Hit-Radio FFH 485.000 Zuhörer
hr 1/hr 1 plus 79.000 Zuhörer
hr 3 281.000 Zuhörer
hr 4/hr skyline 294.000 Zuhörer
planet radio 37.000 Zuhörer
 

 

zurück