Die Media Analyse 2001 / I

 

2001 / I
Mo-Sa Ø 6-18 Uhr
Hit-Radio FFH 666.000 Zuhörer
hr 1/hr 1 plus 56.000 Zuhörer
hr 3 367.000 Zuhörer
hr 4/hr skyline 280.000 Zuhörer
planet radio 62.000 Zuhörer
hr xxl 22.000 Zuhörer
 

 

zurück