Die Media Analyse 2002 / I

 

2002 / I
Mo-Sa Ø 6-18 Uhr
Hit-Radio FFH 646.000 Zuhörer
hr 1/hr 1 plus 78.000 Zuhörer
hr 3 295.000 Zuhörer
hr 4/hr skyline 299.000 Zuhörer
planet radio 63.000 Zuhörer
hr-xxl 16.000 Zuhörer
 

 

zurück