Die Media Analyse 2003 / I

 

2003 / I
Mo-Sa Ø 6-18 Uhr
Hit-Radio FFH 640.000 Zuhörer
hr 1/hr 1 plus 90.000 Zuhörer
hr 3 271.000 Zuhörer
hr 4/hr skyline 295.000 Zuhörer
planet radio 76.000 Zuhörer
hr-xxl 21.000 Zuhörer
 

 

zurück